ဦးစီးဌာန

အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီး ဌာန

Wed, 02/11/2015 - 11:13
Profile

သမိုင်းကြောင်း
အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီး ဌာနသည် အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှု ဌာန အဖြစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီကပင် စတင် တည်တောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှု ညွှန်ကြားရေး ဌာန အဖြစ် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှု တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် တည်ထောင်ပြီး ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအား တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဌာန အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင် / ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဤ ဦးစီး ဌာနမှ ရက်ကန်းကျောင်းများသည် အထည်အလိပ် လုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း၊ စက်မှု စိုက်ပျိုးနှင့် သက်မွေးပညာ ဦးစီး ဌာနများသို့ အဆင့်ဆင့် လွှဲပြောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် စက်မှု ဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်မှ သမဝါယမ ဝန်ကြီး ဌာန အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အိမ်တွင်း စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း၍ ၁၉၇၆ တွင် အိမ်တွင်း စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီး ဌာန အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၂ တွင် ရက်ကန်း ကျောင်း (၁၄)ကျောင်းအား ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ စက်မှု စိုက်ပျိုးနှင့် သက်မွေး ပညာ ဦးစီး ဌာန လက်အောက်မှ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီး ဌာနသို့ လွှဲပြောင်း ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် အိမ်တွင်း စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း မြှင့်တင့်ရေး ဥပဒေအား ပြဌာန်း၍ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ရေး လုပ်ငန်းရပ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီး ဌာန အား ဦးစီး ဌာနအဆင့်(၁)သို့ ဝန်ထမ်း အင်အား စုစုပေါင်း (၄၈၅)ဦးဖြင့် တိုးမြှင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ခုနှစ် တွင် မြန်မာ့ ယွန်းသိပ္ပံအား ယွန်းပညာ ကောလိပ်သို့ အဆင့် တိုးမြှင့်ခဲ့ရာ ဝန်ထမ်း အင်အား စုစုပေါင်း (၈၃)ဦးမှ (၁၇၅)ဦး တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ဌာန၏ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း အင်အား(၅၇၇)ဦး ဖြစ်လာပါသည်။၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့တွင် အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း  မြှင့်တင်ရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ပြဌာန်း၍ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၁ ဧပြီလ(၁) ရက်နေ့မှ စ၍ အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစီး ဌာန အဖြစ် အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

  • အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ရန် ။
  • ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နည်းပညာများ ပေးနိုင်ရန်၊ သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း ၊ တီထွင် စမ်းသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
  • လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်  လျှောက်ထားလာသော   လုပ်ငန်းရှင်များ၏   ကုန်ပစ္စည်းများအား ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရန် စံချိန် ၊ စံညွှန်းမီ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက်ဓါတု နှင့် အဏုဇီဝ ဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်
  • ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင့် ၊ ရှေ့ပြေး အဆင့် စမ်းသပ် အောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်းများသို့ နည်းပညာ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
  • စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းသစ်များ ထူထောင်နိုင်ရေး အတွက် အကူအညီ ပေးခြင်း ၊စက်မှု နည်းပညာများ ၊  အတတ်ပညာများကို  လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ၊  နည်းပညာ သင်တန်းများ ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
  • သစ်သားထည် /သံထည်နှင့် ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။

အမှတ် ( ၁၃၇ -ခ ) ၊  သုဓမ္မာလမ်းမကြီး ၊  ( င )ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တွင် တည်ရှိပါသည်။