ဦးစီးဌာန

ရသုံး မှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဦးစီး ဌာန

Thu, 05/28/2015 - 09:27
Profile

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရသုံး မှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဦးစီး ဌာန ရုံးအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဆောက်အဦး ရှိ ပထမထပ်တွင် ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်၍  လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။