မော်တော်ကား အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

Fri, 05/22/2015 - 13:01
RATE IT :
Total votes: 1023

မော်တော်ကား အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ

  • လုပ်ငန်းရှင် လျှောက်လွှာ
  • စီးပွား/ကူးသန်း ၀န်ကြီး ဌာန၏ ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
  • ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာန၏ စီးပွားရေး အကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
  • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ် လျှပ်စစ် ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ် မီးသတ် ဦးစီး ဌာန ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ် စည်ပင် သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
  • ဘေးပတ်၀န်းကျင် နေအိမ်များ၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့နှင့် အတူ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာနမှ တဆင့် ခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။