ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း သို့ နယ်မှ လိပ်စာပြောင်း ( နယ်ဝင်) လျှောက်ထားခြင်း အတွက် Car Parking ထောက်ခံချက် လျှောက်လွှာ

Fri, 05/22/2015 - 14:27
RATE IT :
Total votes: 1060

လိုအပ်ချက်
လျှောက်လွှာ
မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
သန်းခေါင် စာရင်း

စည်းကမ်းချက်များ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်း ၀ယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း အတွက် Car Parking ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးရန် မြို့နယ် စိစစ်ရေး အဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန် အချက်များ

 • အဆိုပြု လိပ်စာမှာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လူ၀င်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီး ဌာနမှ တရား၀င် ထုတ်ပေးထားသော အိမ်ထောင်စု စာရင်းတွင် လျှောက်ထားသူ ပါ၀င်သည့် လိပ်စာ ဖြစ်ရမည်။
 • Car Parking နေရာသည် လျှောက်ထားသူ နေထိုင်သည့် မြို့နယ်တွင် မဟုတ်ဘဲ အခြား မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး နယ်နမိတ် အတွင်း ဒလမြို့နယ်နှင့် ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ် မပါ ကျန်(၃၁)မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ရမည်။ Car Parking ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် စိစစ်ရေး အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ဖြင့် မိမိ နေထိုင်ရာ မြို့နယ်တွင် လျှောက်ထားရမည်။
 • အဆိုပြု လိပ်စာသည် လျှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်ပိုင် မဟုတ်ဘဲ အငှား နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါက ပိုင်ရှင် ခွင့်ပြုချက် တင်ပြနိုင်ရမည်။
 • အဆိုပြု နေရာသည် လျှောက်ထားသည့် လိပ်စာပါ ကိုယ်ပိုင်မြေပေါ်ရှိ ၀င်းခြံ ဥပစာ အတွင်း(သို့) ကွန်ဒိုတိုက် ခန်းများ အတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ပေးထားသော Parking Area များ အတွင်းတွင်သာ ဖြစ်ရ မည်။ Car Parking မပါရှိသော လူနေ တိုက်ခန်းများ၊ စည်ပင်သာယာပိုင် လမ်းမြေနှင့် အများ ပြည်သူများ အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထား သော နေရာများတွင် မဖြစ်စေရ။
 • အဆိုပြု နေရာသို့ မော်တော်ယာဉ်အား မောင်းနှင်/၀င်ထွက်နိုင်သော နေရာ ဖြစ်ရမည်။
 • လျှောက်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အုပ်စု အလိုက် အောက်ပါ အတိုင်း အနည်းဆုံး ဧရိယာ တင်ပြ နိုင်ရမည်။
  (က) Saloon, Van, Mini Wagon အစ ရှိသည့် ယာဉ်ငယ်များ အတွက် အလျား ၁၅’ x အနံ ၈’ (၁၂၀ စတုရန်းပေ)
  (ခ) Wagon, Hatch back, Double cab, Pick up, Light truck ယာဉ်များ အတွက် အလျား ၂၀’ x အနံ ၁၀’ (၂၀၀ စတုရန်းပေ)
  (ဂ) Truck, Bus ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ကြီးများ အတွက် အလျား ၂၈’ x အနံ ၁၀’ (၂၈၀ စတုရန်းပေ)
 • အဆိုပြု လိပ်စာတွင် မော်တော်ယာဉ်(၁)စီး ထက် ပိုမို ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါက ယခင်ရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ အတွက် နေရာ ချန်လှပ် ပြီးမှ ထပ်မံ တင်ပြ လျှောက်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အတွက် နေရာရှိ/မရှိ စိစစ် ခွင့်ပြုရမည်။
 • အဆိုပြု နေရာ တစ်နေရာ အတွက် ၀င်ဆံ့သည့် ကား အရေအတွက်ထက် မော်တော်ယာဉ် အစီးရေ ပိုမို ထောက်ခံခြင်း မပြုရ။
 • တရား၀င် ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီး အများပြည်သူသုံး ကားပါကင်များတွင် ထားရှိရန် အဆိုပြုပါကလည်း ကားပါကင် ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက စိစစ် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။