စက်သုံးဆီ တင်သွင်းခွင့် ကုမ္ပဏီ အမည် ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

Mon, 05/25/2015 - 15:43
RATE IT :
Total votes: 1391

လိုအပ်ချက်
စက်သုံးဆီ တင်သွင်းခွင့် ကုမ္ပဏီ အမည် ပြောင်းလဲခွင့် တောင်းခံရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်များ

စက်သုံးဆီ တင်သွင်းခွင့် ကုမ္ပဏီ အမည် ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားမည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာန၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မှ စတင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ အချက်အလက်များ ပါ၀င်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းရှင် လျှောက်လွှာ
စက်သုံးဆီ ဆောက်လုပ်မည့် မြေနေရာနှင့် ပတ်သက်သည့် မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ (ဥပမာ - မြို့နယ် မြေစာရင်း ထောက်ခံချက် (လယ်မြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် ရရှိပြီး/မပြီး)၊ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် တည်နေရာပြမြေပုံ၊ အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ