သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

Sat 16/07/2016

ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံပြီး၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ 1960,1970,1980 ခုနှစ်များအတွင်းလမ်းဘေးဈေးသည်များ

Sat 16/07/2016

စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ မျိုးဆက်အလိုက်ပြောင်းလဲခဲ့သော လူနေထိုင်မှုဘဝ ပြောင်းလဲလာမှုအလိုက် အဆောက်အဦးပုံစံများ

Subscribe to Front page feed

အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု

ပြည်သူများမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုမိန့် စသည့် လျှောက်လွှာများကိုအွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားခြင်း စနစ်

 

MORE...

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသို့အသိပေးပါ

မိမိတို့မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြဿနာရပ်များကို ပြည်သူများမှ ပူးပေါင်းပါ၀င်၍ အစီရင်ခံခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းစနစ် ဖြစ်ပါသည်။

more ...

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဦးစီးဌာနများ စုစည်း၍ eYangon စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း ...

အစိုးရအဖွဲ့

တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဦးစီးဌာနများ စုစည်း၍ eYangon စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

more ...

ဦးစီးဌာနများ

တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဦးစီးဌာနများ စုစည်း၍ eYangon စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

more ...

ဝန်ဆောင်မှုများ

တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဦးစီးဌာနများ စုစည်း၍ eYangon စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

more ...