ဦးစီးဌာန

ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေရာက္ရိွလာသည္နွင့္အညီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္ ယာဥ္သြား လာမႈဆိုင္ရာမ်ားအား ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္သည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ သမိုင္း အေထာက္အထား အရ သာသနာ သကၠရာဇ္ (၂၅၀၀) မတိုင္မီကပင္ ဥကၠလာပျမိဳ႕ အမည္ျဖင့္ တည္ရိွခဲ့သည္။ မြန္ရာဇဝင္ အရ ခရစ္ႏွစ္(၁၁)ရာစုမွ စတင္၍ ဒဂံုဟုေခၚ တြင္ခဲ့ျပီး၊ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၇ ခုနွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၅) ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ ၾကာသာပေတးေန႕တြင္ ဒဂံုမွ ရန္ကုန္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၃၇ ခုနွစ္တြင္ အိနၵိယနွင့္ ခြဲထြက္ျပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သီးျခား စာတိုက္နွင့္ ေျကးနန္း ညွြန္ျကားေရး ဝန္ခ်ုပ္ရံုး ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီး ဌာန၏ ေနာက္ခံ သမိုင္း
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
၁၉၄၇ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ အက္ဥပေဒျဖင့္ ၃-၄-၄၈ ရက္ေန့တြင္ ဗဟိုဘဏ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဘဏ္သည္ အိနၵိယနိုင္ငံရီဇက္ဘဏ္၏ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲလုပ္ငန္းမ်ားကို လွြဲေျပာင္းယူခဲ့ပါသည္။
ျမန္​မာ့​အသံ​နွင့္ ရုပ္​ျမင္​သံ​ၾကား
ျမန္မာ​နိုင္ငံ​၏ အသံ​လွြင့္​လုပ္​ငန္း​ကို လြတ္လပ္​ေရး​မ​ရ​မီ ၁​၉​၃​၆ ခု​နွစ္​တြင္ စတင္​ျပီး ၁​၉​၃​၇ ခု​နွစ္​၌ ရန္ကုန္ျမို့၊ မဂၤႅာဒံု (ဝါ​ယာ​လက္) တြင္​စမ္းသပ္​အသံ​လွြင့္​ခဲ့​သည္။ ၁​၉​၃​၈ ခု​နွစ္​တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ ယခု ပန္းဆိုး​တန္း​လမ္း​နွင့္ မဟာ​ဗနၶု​လ​လမ္း​ေထာင့္​ရွိ  ဗဟို​ေျကး​နန္း​ရံုး​ျကီး ေအာက္​ထပ္​ရွိ အခန္း​အခ်ို့​ကို အသံ​လွြင့္​ရံု​အျဖစ္ ဖန္တီး​ထုတ္​လွြင့္​ခဲ့​သည္။

Pages