October 2015

Posted: Wed, 14 10 2015

၂.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန့ နံနက္ ၀၇:၃၀ နာရီ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Posted: Wed, 07 10 2015

၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန့ ညေန ၁၇:၃၀ နာရီ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သို့သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံလာသည့္