သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္ မ်ား၌ e Government ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ့မ်ားဖြဲ့

Thu, 12/05/2013 - 16:36

တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ဖြဲ့စည္းထားရွိေသာ ကြန္ပ်ူတာ အသင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ e Government လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ အတြက္ ေဒသတြင္း e Government ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ့စည္းထားရွိသည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး ကြန္ပ်ူတာ ပညာရွင္ အသင္းသည္ တိုင္းေဒသျကီး အတြင္း၌ အစိုးရ၏ e Government လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ယခင္ကတည္းက ကူညီေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ အစိုးရ အဖြဲ့ကို ကူညီနိုင္ရန္ ယခု ေနာက္ပိုင္း e Government ေကာ္ မတီမ်ားကို ေဒသတြင္း၌ သီးျခား ဖြဲ့စည္းလာခဲ့ေျကာင္းသိရသည္။

““ဒီလထဲမွာ စဖြဲ့ခဲ့တာပါ။ အစိုးရအဖြဲ့နဲ့လည္း ေတြ့ဖို့ လုပ္ေန တယ္။ ေတြ့ဆံု ျပီးသြားရင္ ေကာ္မတီ အေနနဲ့ e Government လုပ္ငန္းစဉ္ ေတြကို တတ္နိုင္သမွ် ကူညီ ေပးသြားမွာပါ””ဟု မနၱေလးတိုင္း ေဒသျကီး ကြန္ပ်ူတာ ပညာရွင္ အသင္း အလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးလွေကာင္းက ေျပာသည္။ အလားတူ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး ကြန္ပ်ူတာ ပညာရွင္ အသင္း နွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အသင္း ပူးေပါင္း၍ ေဒသတြင္း e Government ေကာ္မတီကို ဖြဲ့စည္း ထားရွိသည္ ဟု ပညာရွင္ အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ေျပာသည္။ ကြန္ပ်ူတာ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ကြန္ပ်ူ တာ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀ ဦးပါဝင္ေသာ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသျကီးမွ e Government ေကာ္မတီသည္ အစိုးရအဖြဲ့၏ e Government လုပ္ငန္းစဉ္၌ အျကံေပးျခင္းမ်ားနွင့္ ေဟာေျပာ ပို့ခ်ျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္သြားမည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ e Government လုပ္ငန္းစဉ္ကို လုပ္ကိုင္ရာ၌ နွစ္စဉ္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျပီး နွစ္နွစ္ အတြင္း အေျခခံ ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အျပီး သတ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ေျက ညာထား သည္။ တိုင္းေဒသ ျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ eGovernment အဖြဲ့ မ်ားဖြဲ့စည္းရျခင္းမွာလည္း အစိုးရ အဖြဲ့ကို အနီးကပ္ အကူ အညီေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေျကာင္း ကြန္ပ်ူ တာ အသင္းမ်ား ရွိသည့္ အျခားေသာ ေဒသမ်ား၌လည္း ဆက္လက္ ဖြဲ့စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

သတင္းမ်ား