သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔၏ နိုင္ငံေရးနွင့္ လံုျခံုေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး

Fri, 07/17/2015 - 11:14

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့၏ နိုင္ငံေရးနွင့္လံုျခံုေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးကို ယေန့ ၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန့ နံနက္ ၁၀:၀၀နာရီတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ့ရံုးခန္းမ ၃ တြင္ ျပုလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

သတင္းမ်ား