သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန Urban Redevelopment Authority (URA)

Sat, 07/16/2016 - 10:25

စင်ကာပူ နိုင်ငံ၏ မြို့ပြစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခဲ့ပုံ အဆင့်ဆင့်အားလေ့လာခဲ့ပြီး ပြောင်းလဲမှု အဆင့်ဆင့်တွင် စင်ကာပူအစိုးရမှ တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများနှင့် ဖြေရှင်းမှုများအားလေ့လာခဲ့ပါသည်။ URA မှ မြို့နယ်သစ်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲပုံနှင့် စီမံကိန်းများ ခွင့်ပြုမိန့်အဆင့်ဆင့် စီစစ်ပုံများအားလေ့လာခြင်း။

သတင်းများ