သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

ဆောက်လုပ်ရေးဌာန Building Construction Authority (BCA)

Sat, 07/16/2016 - 10:29

စင်ကာပူနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခွင့် Permit များ၊စီစစ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ Building Code များ၊ အဆောက်အဦးအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ CONQUAS,Quality Mark,ISO Certifications များနှင့် Green Building ဆိုင်ရာများကိုလေ့လာခြင်း။

သတင်းများ