သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန Housing Development Board

Sat, 07/16/2016 - 10:45

စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ မျိုးဆက်အလိုက်ပြောင်းလဲခဲ့သော လူနေထိုင်မှုဘဝ ပြောင်းလဲလာမှုအလိုက် အဆောက်အဦးပုံစံများ၊ လူနေအိမ်ခန်းများ၏ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ အိမ်ယာမဲ့များ နေရာပေးဝေခြင်း၊ ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အိမ်ယာအခန်းဝယ်ယူပေးချေမှု စနစ်၊ CPF လစာ ငွေကြေးစုဆောင်းခြင်းစနစ်မှ အိမ်ယာအခန်းများ ဝယ်ယူနိုင်မှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအားလေ့လာခြင်း။

သတင်းများ