သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရွှေလင်ပန်း တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ စီမံကိန်းရှိ တိုက်ခန်း မဲပေါက်သူများ စာရင်း(၄)

သတင်းများ