သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များနှင့် ရေပက် ကစားခြင်း သိကောင်းစရာ (၁)

Thu, 03/12/2015 - 12:56

နိဒါန်း
၁၃၇၆ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန် ပွဲတော်တွင် မြို့တော်သူ မြို့တော်သား အပေါင်းနှင့် တိုင်းရင်းသား လုပ်သား ပြည်သူများ ပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားရာ၌ မဏ္ဍပ်များ ကြံ့ခိုင်မှု ရှိပြီး ၊အန္တရာယ် မဖြစ်စေရေး၊ မဏ္ဍပ်များ၌ ယာဉ် အန္တရာယ်၊ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်နှင့် အခြား မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ ကျရောက်နိုင်မှု မရှိစေရေး အတွက် မဏ္ဍပ်ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ အနေဖြင့် စစ်ဆေး ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရည်မှန်းချက်
၁၃၇၆ ခုနှစ် မဟာ သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ဆောက်လုပ်သည့် သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များ ကြံ့ခိုင်မှု ရှိစေရန်နှင့် မဏ္ဍပ်များတွင် အန္တရာယ် ကျရောက်မှု မရှိဘဲ ပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားနိုင်ရန်။

ဖွဲ့စည်းခြင်း
၁၃၇၆ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် မဏ္ဍပ် ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးရေး ကော်မတီကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် ထားပါသည်။

(က) ဦးဉာဏ်ထွန်းဦး (ဥက္ကဋ္ဌ)

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီး

(ခ)  ဦးရန်လင်း (အဖွဲ့ဝင်)
အင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ 
(ဂ)  ဦးမင်းအောင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဌာနမှူး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး ဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ
(ဃ)  ခရိုင် အင်ဂျင်နီယာမှူးများ (အဖွဲ့ဝင်)
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း
(င)  ဦးသော်ဒါ (အဖွဲ့ဝင်)
တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မီးသတ် ဦးစီး ဌာန
(စ)  ဦးသောင်းတင်ထွေး(အဖွဲ့ဝင်)
ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာန
(ဆ)  ဦးသန်းထွဋ်ဦး (အဖွဲ့ဝင်)
ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာန
(ဇ)  ဦးကျော်ဝင်းဦး (အဖွဲ့ဝင်)
ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာန
(ဈ)  ဦးမြတ်ထွန်းဦး (အဖွဲ့ဝင်)
ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာန
(ည) ဦးသန်းဌေး (အတွင်းရေးမှူး)
ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဖုန်း (၀၁ ၂၄၉၅၂၅၊ ၀၁ ၆၆၇၅၁၃)

လုပ်ငန်း တာဝန်များ
၁၃၇၆ ခုနှစ် မဟာ သင်္ကြန်ပွဲတော် မဏ္ဍပ် ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

 • ရေကစား မဏ္ဍပ် တစ်ခုချင်း အလိုက် ကြံ့ခိုင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေး​ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • မဏ္ဍပ်များ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်၊ အခြား မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ ကျရောက်နိုင်မှု မရှိစေရေး စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊
 • လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ကြိုတင် ရေးဆွဲရေး၊ ယင်း စည်းကမ်းချက်များဖြင့် တစ်ချက်ခြင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရန်၊
 • မဏ္ဍပ်များကို သင်္ကြန် မကျမီ အနည်းဆုံး (၇)ရက်ထက် နောက်မကျစေဘဲ အပြီး ဆောက်လုပ်ရေး ကြီးကြပ်ရန်၊
 • သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များတွင် ရေကစားမည့် ဦးရေနှင့် မဏ္ဍပ် ကြံ့ခိုင်မှု၊ မျှတမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ကြီးကြပ်ရန်၊
 • မဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသည့် သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ထား ခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်နှင့် သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်မှု မရှိစေရေး ကြီးကြပ်ရန်၊
 • သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့ ကော်မတီ အလိုက် လုပ်ငန်း အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြရန်၊

အသေးစိတ် လုပ်ငန်း စီမံချက်
၁၃၇၆ ခုနှစ် မဟာ သင်္ကြန်ပွဲတော် မဏ္ဍပ် ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း အသေးစိတ် စီမံချက် ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(က)  မဏ္ဍပ် တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစား မှန်ကန်မှု ရှိအောင် စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ခြင်း။
ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုသည့် မဏ္ဍပ်အကြီး၊ မဏ္ဍပ်အလတ်နှင့် မဏ္ဍပ်ငယ်များ၏ တည် နေရာ မှန်ကန်မှုနှင့် သတ်မှတ် အရွယ်အစား အတိုင်း ဆောက်လုပ်မှု ရှိ/မရှိကို စစ်ဆေး ကြပ်မတ် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီခြင်း မရှိပါက အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)  မဏ္ဍပ်များ၏ ခိုင်ခံ့မှု အတွက် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း
မဏ္ဍပ်များ ခိုင်ခံ့မှု အတွက် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို အောက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေး ကြပ်မတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 • မဏ္ဍပ်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အရွယ်အစား မှန်ကန်ပြီး အမျိုးအစား ကောင်းမွန်သော သစ်များကို အသုံးပြုရန်၊
 • ဆွေးမြေ့သော၊ နာနေသော၊အနာပါသော၊သတ်မှတ် အရွယ်အစား ဖြစ်ပြီး ကြံခိုင်မှု ပြည့်၀မှု မရှိသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
 • အရည်အသွေး ပြည့်သည့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများကို စံချိန် စံညွှန်း ညီစွာ အသုံးပြုရန်။
 • ထောက်တိုင်များအား အသေးဆုံး (၄"×၄") အရွယ်အစားရှိ သစ်ထည်ကို အသုံးပြုရန်၊
 • ထောက်တိုင်များ၏ အောက်ခြေတွင် ခြေချုပ် ဖိနပ်တန်း အပြည့် ထည့်ပေးရန် နှင့် အောက်ချုပ် ထည့်ပေးရန်၊ အထူး လိုအပ်သော နေရာများတွင် (၅"×၅") အခြေချုပ်များ ထည့်ပေးရန်၊
 • ကြမ်းခင်း ယက္မများအား (၅"×၂")အသုံးပြုရန်နှင့် Bolt & Nut များ အသုံး ပြုရန်၊
 • ကြမ်းခင်း ဆင့်တန်းများအား (၁"-၀")အခြား (1'-0" C/C) တည်ဆောက်ရန်၊
 • ထောက်တိုင်အား Bracing (ကျားထောက်များ) ထည့်ရာတွင် Cross Bar (X) ပုံစံဖြင့် နေရာပြည့် ချုပ်ပေးရန် ၊
 • လိုအပ်သော နေရာများတွင် Cross Bar အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့် ချုပ်ပေးရန်၊
 • Slope များသော နေရာတွင် နောက်ဘက်မှ ကျားထောက်များ (၅"×၅")ဖြင့် ကန်ထားပေးရန်နှင့် ကျားထောက်များ ခိုင်ခံ့မှု အတွက် လိုအပ်သော အကူ အထောက်များ အပြည့် ထည့်ပေးရန်၊
 • Steel Frame (သံငြမ်း)ဖြင့် ဆောက်လုပ် လိုသူများသည် အောက်ခံ မြေသား ညီသော နေရာတွင်သာ ဆောက်လုပ်ရန်၊
 • မဏ္ဍပ်၏ အမြင့်ဆုံး နေရာသည် Road Level (လမ်း၏မျက်နှာပြင်) အမြင့် (၂၆') ထက်မပိုရ၊
 • မဏ္ဍပ်၏ ဝန်အား ခံနိုင်ရည်သည် လူ(၂၅၀)ဦး အထိ ခံနိုင်ရည် ရှိစေရန် တွက်ချက် တည်ဆောက်ရန်၊
 • ရေကစားနေစဉ် ကာလ အတွင်း မဏ္ဍပ်(၁)ခု (တစ်ကွက်)အတွက် လက်သမား ကျွမ်းကျင် လုပ်သား(၅)ဦး အနည်းဆုံး အဆင့်သင့် ထားပေးရန်နှင့် လိုအပ်သော အရံ အပိုပစ္စည်း(သစ်သား/ရိုက်သံ/Bolt & Nut စသည်)များ အဆင့်သင့် ထားရှိရန်၊

(ဂ)  မဏ္ဍပ်များတွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရန် အတွက် စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ခြင်း
ဆောက်လုပ်သည့် မဏ္ဍပ်များနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးရေး အဖွဲ့၏ မီးကြိုးလိုင်း များကို လုံလောက်သော အကွာအဝေး ရှိစေရန် အတွက် စစ်ဆေး ကြပ်မတ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ လုံလောက်သော အကွာအဝေးတွင် မရှိပါက အန္တရာယ် ကင်းရှင်း​စေရေး အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ဆောင်ရွက်သွားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ခြင်း
မဏ္ဍပ် ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဏ္ဍပ်များ စတင် ဆောက်လုပ်စဉ် ကတည်းက အင်ဂျင်နီယာ ဌာန (အဆောက်အအုံ) ဌာနမှူး၏ စီမံ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်များ အလိုက် အင်ဂျင်နီယာ ဌာန(အဆောက်အအုံ)၏ ခရိုင် အင်ဂျင်နီယာမှူးများ ဦးဆောင်၍ ဌာနစုမှူး(စစ်ဆေးရေး)များ၊ မြို့နယ် စစ်ဆေးရေး အင်ဂျင်နီယာများ၊ မြို့နယ် တာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာများ ပါဝင်သော အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း တာဝန် ပေးအပ်၍ အသေးစိတ် စစ်ဆေး တင်ပြ သွားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များ အပြီးသတ် စစ်ဆေးမှုကို သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ထွန်းဦးမှ ဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် လိုက်လံ စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေး
အောက်ပါ စကားပြော ကြေးနန်းများသို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဦးသန်းဌေး (ဌာနမှူး)  ၂၄၉၅၂၅(ရုံးဖုန်း ၀၉-၈၃၀၀၃၆၆(Mobile Phone)
ဦးကျော်သာစိန် (ဒု-ဌာနမှူး) ၃၈၁၃၇၇(ရုံးဖုန်း) ၀၉-၄၄၈၀၅၀၈၃၆(Mobile Phone)
ဦးသန့်ဇင်မြတ်(လက်ထောက် ဌာနမှူး) ၃၇၄၀၁၁(ရုံးဖုန်း  ၀၉-၅၁၀၇၉၄၄(Mobile Phone)
ဒေါ်မြင့်မြင့်စော(လက်ထောက် ဌာနမှူး)  ၃၈၁၂၉၁(ရုံးဖုန်း) ၀၉-၅၁၆၁၉၁၃(Mobile Phone)  

 

သတင်းများ