သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Fri, 03/20/2015 - 12:23

တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်၊ မြနန္ဒာလမ်းနှင့် ရွှေလီလမ်းထောင့်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က စီမံ ခန့်ခွဲခွင့် ရှိသော အစိုးရမြေ (၁၈၃.၅၀၅)ဧက တွင် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရန် အတွက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသော နိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း များအနေဖြင့် အောက်ပါ အဆိုပြု လွှာများကို သီးခြား စာအိတ်များဖြင့် တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ ဆိုင်ရာအဆိုပြုလွှာ တွင် အိမ်ရာ ဒီဇိုင်း၊ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံ၊ လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်မှု အစီအစဉ်၊ သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အလားတူ လုပ်ငန်း အတွေ့အအကြုံနှင့် စာချုပ် ချုပ် ဆိုခဲ့မှုများ ဖော်ပြ ပါရှိရမည်။
ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာ တွင် လုပ်ငန်း အတွက် စုစုပေါင်း ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု ပမာဏ၊ လုပ်ငန်း အဆင့် အလိုက် ကုန်ကျမည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း တို့အကြား နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပြု တင်ပြချက်တို့ကို ဖော်ပြရမည်။ ထို့ပြင် တင်ဒါ တင်သွင်းသူ၏ လွန်ခဲ့သော (၃) နှစ်အတွက် စာရင်း စစ်ဆေးပြီး ငွေကြေး အစီရင်ခံစာ ၊ လုပ်ငန်း အတွက် ငွေကြေး အရင်းအမြစ်တို့ ဖော်ပြ ပါရှိရမည်။ တင်ဒါ တင်သွင်းသူများ အနေဖြင့် ၂၄.၄.၂၀၁၅ ရက်နေ့ (၁၆:၃၀) နာရီ နောက်ဆုံး ထား၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ရုံးရှိ တင်ဒါပုံးတွင်  မှတ်ပုံတင် ၍ တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများကို တင်သွင်း ရပါမည်။ တင်ဒါ ဖွင့်ဖောက် စိစစ်မည့် နေ့ရက်ကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါ လျှောက် လွှာ ကို ၂၃.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ စ၍ (၁) စုံ လျှင် (၅၀,၀၀၀) (ကျပ် ငါးသောင်း တိတိ) ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါ တင်သွင်းမှု အာမခံအဖြစ် (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀) (ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်) ကို မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ်ခွဲ (၅) တွင် ကြိုတင် ပေးသွင်း ရပါမည်။ တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း များ အနေ ဖြင့် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ ဆောင်ရွက် ရန် မြေဧရိယာ (၅) ဧက လျှင် တစ်ယူနစ် နှုန်း ဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်း၊ အုတ်ရေမြောင်း ၊ လမ်းမီးတိုင်၊ လျှပ်စစ် သွယ်တန်းမှု စသည့် Infrastructure လုပ်ငန်း များပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက် တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါ ခေါ်ယူ စိစစ်ရေး အဖွဲ့
ဆယ်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် ၀၁ ၂၃၀၁၉၇၈။

သတင်းများ