သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

မော်တော်ယာဉ် အရောင်း စင်တာများတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို အပ်ကုန်စနစ် (Consignment) ဖြင့် တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Mon, 04/06/2015 - 12:53

အမိန့်ကြော်ငြာစာ
အမှတ် ၁၉/၂၀၁၅
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်

၁။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ စီးပွားရးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနသည် ပို့ကုန် သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤ အမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ် အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာများတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို အပ်ကုန် စနစ်( Consignment Basic) ဖြင့် တင်သွင်းလာသူများသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

 • မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Center) ဖွင့်လှစ်သည့် ကုမ္ပဏီများသည် စီးပွားရေး အကျိုးဆောင် တစ်ခုဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
 • သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း/ပြည်နယ် ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များထံမှ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ တင်ပြ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးမှသာ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Center) အသစ် ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • အရောင်း စင်တာ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် အာမခံ ( Deposit) အဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၁) သိန်းအား နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသော ဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်း ထားရမည်။
 • အပ်ကုန်(Consignment Basic)ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ်များ ရောင်းချခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ လက်ကျန် စာရင်း ရှင်းလင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်း၍ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများနှင့် အညီ စာရင်း ရှင်းလင်းခြင်း တို့ကို အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးပါက အပ်နှံထားသော အာမခံငွေ (Deposit) ဒေါ်လာ(၁)သိန်းအား ပြန်လည် ထုတ်ယူနိုင်သည်။
 • မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Center) တွင် ယာဉ်အို/ ယာဉ်ဟောင်း အစီအစဉ်ဖြင့် ယာဉ်(၁၅၀)စီး၊ တစ်ဦးချင်း အစီအစဉ် အတွက် (၅၀)စီး၊ အဌားယာဉ် (Taxi) အား သီးခြား အစီအစဉ်ဖြင့် (၃၀) စီးအထိ တင်သွင်းနိုင်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ် ထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားများနှင့် မော်ဒယ်နှစ်များ အတိုင်း တင်သွင်း ရမည်။

(၁) ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း အစီအစဉ်ဖြင့် တင်သွင်းခြင်း

စဉ်  အမျိုးအစား  မော်ဒယ်နှစ်

ဆလွန်း၊ဗင်၊ ဝက်ဂွန်၊ Micro Bus၊ ပစ်ကပ် Space Cab၊ Double Cab နှင့် အလားတူယာဉ်များ

၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊ (၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်ယာဉ်ငယ်များအား ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထိ ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ)

၂  (၁)တန်မှ (၃)တန်အထိ အပေါ့စားထရပ်ကား (Light Truck) များ

၂၀၀၃ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

၃ 

(၃)တန်နှင့်အထက် ထရပ်ကားများ

၂၀၀၃ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

မီနီဘတ်(စ်)၊ စီးတီးဘတ်(စ်)

၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

 

Express Bus

၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

(၂) တစ်ဦးချင်း ဝယ်ယူခွင့် အစီအစဉ် အတွက် အရောင်း စင်တာမှ တင်သွင်းခြင်း

စဉ်  အမျိုးအစား   မော်ဒယ်နှစ်
၁  ဆလွန်း၊ဗင်၊ ဝက်ဂွန်၊ Micro Bus၊ ပစ်ကပ် Space Cab၊ Double Cab နှင့် အလားတူယာဉ်များ

၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊ (၁၃၅၀ စီစီနှင့် အောက်ယာဉ်ငယ်များအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထိ ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ)

(၁)တန်မှ (၃)တန်အထိ အပေါ့စားထရပ်ကား (Light Truck) များ

၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

(၃)တန်နှင့် အထက် ထရပ်ကားများ

၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

၄ 

မီနီဘတ်(စ်)၊(၁၀ဦးမှ၁၅ဦး)(ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း)

၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

မီနီဘတ်(စ်)၊ (၁၆ဦးမှ၂၅ ဦး) (ဘယ်မောင်း)

၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

၆ 

City Bus (ဘယ်မောင်း)

၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

Express Bus (ဘယ်မောင်း)

၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊

(၃) ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း အစီအစဉ် (Taxi) အတွက် တင်သွင်းခြင်း

စဉ်  အမျိုးအစား မော်ဒယ်နှစ်
ဆလွန်း၊ ဗင် (ယာဉ်မောင်းသူမှ အပ စီးနင်းသူ (၅) ဦးထက်မပိုရ)

၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ၊ (၁၃၅၀ စီစီနှင့် အောက်ယာဉ်ငယ်များအား ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ)

 • အပ်ကုန် (Consignment Basic) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် LC (Letter of Credit) ငွေလွှဲ စာတမ်းဖြင့် ပေးချေသည့် စနစ် (သို့မဟုတ်) TT (Telegraphic Transfer) ကြေးနန်း ငွေလွှဲ ပို့နည်း စနစ်ဖြင့် ပေးချေခြင်း တို့ကို ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် လိုပါက Consignment စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ်များ၏ အရေအတွက် လက်ကျန် စာရင်းအား တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး LC (သို့မဟုတ်) TT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း လျှောက်ထားရမည့် အပြင် ယင်း စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို ရောက်ရှိသည့် စာရင်း၊ ရောင်းချသည့် စာရင်း၊ လက်ကျန် စာရင်းအား သီးခြား လယ်ဂျာဖြင့် ပြုစု ထားရှိရမည်။
 • မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်း ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင် သက်တမ်း ကာလ အတွင်း ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်း အရောက် တင်သွင်း ရမည်။
 • တင်သွင်း လာသော မော်တော်ယာဉ်များကို ဆိပ်ကမ်းမှ ရွေးယူ ပြီးပါက သတ်မှတ် ခွင့်ပြုထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အရောင်း စင်တာတွင်သာ ပြသ ရောင်းချရမည်။
 • တင်သွင်း လာသော မော်တော်ယာဉ်များကို အရောင်းစင်တာနှင့် သိုလှောင်ရုံတွင်သာ ထားရှိရမည် ဖြစ်ပြီး အရောင်း စင်တာမှအပ အခြား နေရာများတွင် ပြသ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူသူများအား ရောင်းချခြင်း မပြုမီ လမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင် အသုံးပြုခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ရ။
 • မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်း၊ စာရင်းစာအုပ် စသည် တို့ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီး ဌာနမှ တာဝန် လွှဲအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ဖြစ်စေ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်မှ ခွင့်ပြုရမည်။
 • အရောင်း စင်တာ လက်မှတ်၊ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်တို့အား အနည်းဆုံး သက်တမ်း မကုန်မီ (၁) လ ကြိုတင်၍ သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထား ရမည်။

၃။ ပြုပြင်ပြီး (Reconditioned) မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်များကိုသာ တင်သွင်း ရမည်။

 • Engine, tested and adjusted to complete condition including Replacement of necessary parts (လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည် အစားထိုးခြင်း အပါအဝင် အကောင်းပတိ ပြည့်စုံကြောင်း စစ်ဆေးပြီး၊ တပ်ဆင်ပြီးသော အင်ဂျင် ဖြစ်ရမည်)
 • Under chassis including brakes, overhauled and repaired to complete safety condition including replacement of necessary parts (လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည် အစားထိုးခြင်း အပါအဝင် အပြည့်အဝ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရန် ဘရိတ်များမှ အစ အသေးစိတ် စစ်ဆေးပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားသည့် ယာဉ်အောက်ပိုင်း ဖြစ်ရမည်)
 • Body repaired to complete condition and be painted (ပြီးပြည့်စုံသည့် အနေအထားသို့ ရောက်သည် အထိ ဆေးသုတ် ပြုပြင်ထားသော ယာဉ်ကိုယ်ထည် ဖြစ်ရမည်)
 • Room inside, cleaned. (ယာဉ် အတွင်းပိုင်း သန့်ရှင်းရမည်)
 • New battery and tyres (ဘက်ထရီနှင့် တာယာများ အသစ် ဖြစ်ရမည်)
 • Standards which are standardized by the relevant ministries (example such as ambulance, fire engine and taxi) (သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၏ သတ်မှတ် ထားသော စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်) (ဥပမာ- လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ အဌားယာဉ် တက္ကစီ)

သတင်းများ