သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

တံတား တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Mon, 06/29/2015 - 11:30

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့၏ တင်ဒါ ခေါ်ယူရေး လုပ်ငန်း အဖွဲ့မှ အောက်ဖော်ပြပါ တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါ စည်းကမ်းနှင့် အညီ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်၊ တော်ခရမ်း တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsa1BqMUFvY0lPWkE/view?usp=sh...

ခရမ်းမြို့နယ်၊ ဘုရားပျို တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsdzFkazNJazFPQ28/view?usp=sh...

တိုက်ကြီး မြို့နယ်၊ ရွာသာတံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsbllHLUN2REZaUVE/view?usp=sh...

သန်လျင် မြို့နယ်၊ မင်္ဂလွန်းရွာ အဝင် တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsTUc0YTdZamdvZUk/view?usp=sh...

သန်လျင်မြို့နယ်၊ ဘော့ချောင်း တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsNjZFNEVMRV9JNXc/view?usp=sharing

သတင်းများ