သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနိုင်သည့် အဆောက်အဦး (Cyclone Shelter ) တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Mon, 06/29/2015 - 11:44

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့၏ တင်ဒါ ခေါ်ယူရေး လုပ်ငန်း အဖွဲ့မှ အောက်ဖော်ပြပါ မြို့နယ်များတွင် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနိုင်သည့် အဆောက်အဦး (Cyclone Shelter ) ( ၄၀’ × ၃၀’ ) RC နှစ်ထပ် အဆောက်အဦ (၁) လုံး တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါ စည်းကမ်းနှင့် အညီ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

သုံးခွမြို့နယ်၊ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနိုင်သည့် အဆောက်အဦး ( Cyclone Shelter ) တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsNHpUa21ZMUpKbDQ/view?usp=sh...

ကော့မှူးမြို့နယ်၊ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနိုင်သည့် အဆောက်အဦး ( Cyclone Shelter ) တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsS1Z3Vmx3WTJUV3c/view?usp=sh...

ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနိုင်သည့် အဆောက်အဦး ( Cyclone Shelter ) တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhscWExTk9JUVYtUlU/view?usp=sh...

သတင်းများ