သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

ဂျပန်နိုင်ငံ Sumitomo Cooperation မှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း

Tue, 06/21/2016 - 11:53

၁.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ၁၃:၃၀ နာရီ ဂျပန်နိုင်ငံ Sumitomo Cooperation မှ တာဝန်ရှိသူများလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

သတင်းများ