သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံ

Wed, 06/22/2016 - 13:27

၁.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၁၄:၃၀ နာရီ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံလာသည့်
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd. မှဆောက်လုပ်မည့် Pun Hlaing Siloam Hospital လုပ်ငန်း Pun Hlaing Lodge Hotel Management Ltd. မှ
အထပ် ၅၀ပါ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ရှိသူများအား ခေါ်ယူ၍ သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်းခြင်းခဲ့သည်။

သတင်းများ